Terrein reglement

Als je op onze pleinen komt, verklaar je je akkoord met het terreinreglement. 

  1. Elk speeluur moet worden gereserveerd via het reservatiesysteem via onze website.
  2. Niet-leden moeten een mail sturen en krijgen hierop een bevestiging van het bestuur. De huurbijdrage bedraagt 6,00 Euro per persoon per uur.
  3. Tennisschoenen (schoenen met een vlakke zool) zijn verplicht.
  4. Bij droog weer dient het terrein gesproeid te worden vóór gebruik. De sproei-spuiten op de velden zijn altijd bruikbaar.
  5. Na elke tennisbeurt moet het terrein volledig geveegd worden.
  6. Terreinen dienen netjes achtergelaten te worden.
  7. Indien de terreinen te nat (zichtbare watervlekken) liggen kan er niet gespeeld worden.
  8. Interclub, lessen en clubactiviteiten hebben voorrang op de terreinreservaties.
  9. Tijdens het Open-tornooi kan er niet gespeeld worden door niet-leden.
  10. De club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen of diefstal.

Bij herhaaldelijk niet-naleven kan schorsing of uitsluiting tot gevolg hebben.

Gelieve u te houden aan bovenstaande regels.


%d bloggers liken dit: